<p id="9bbzz"><ruby id="9bbzz"></ruby></p>

   <big id="9bbzz"><strike id="9bbzz"><span id="9bbzz"></span></strike></big>

      菜單 rungolf.com 會員
      客服
      揮桿視頻 揮桿視頻 聯網賽事 聯網賽事 線上學院 線上學院 個人中心 個人中心

      選手資料

      邵游波 邵游波
      全國

      最佳紀錄

      68
      303

      最近10次競技平均成績分析

      80.60桿 240.60碼
      264.00碼 43.57%
      51.12% 28.10桿

      參與賽事(最近5場)

      第108屆如歌全國月例賽
      2022-7-1~7-31
      最好成績:90桿
      高品杯第92屆如歌全國月例..
      2021-3-1~3-31
      最好成績:72桿
      EAGEGOF杯第90屆如歌全國月..
      2021-1-1~1-31
      最好成績:79桿
      EAGEGOF杯如歌一月全國月例..
      2020-1-1~1-31
      最好成績:78桿
      2019吉緹貓杯如歌1月全國月..
      2019-1-1~1-31
      最好成績:78桿
      天唯室內高爾夫邀請賽
      2019-1-1~1-10
      最好成績:64桿
      再深点灬舒服灬太大了小说男男

       <p id="9bbzz"><ruby id="9bbzz"></ruby></p>

        <big id="9bbzz"><strike id="9bbzz"><span id="9bbzz"></span></strike></big>